Giới thiệu

Hi! Cảm ơn bạn đã ghé thăm!

Tôi là Van D. Tran, lập trình web full-stack. Tôi từng làm việc cho một vài công ty nước ngoài và giờ thì bỏ phố lên rừng ở ẩn.

Cảm ơn vì đã đọc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét